Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2010 година (резюме) - {SWD(2012) 330 final}{SWD(2012) 340 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the 2010 financial year (Summary) - {SWD(2012) 330 final}{SWD(2012) 340 final}
Дата на документа: 03/10/2012
№ на документ: COM(2012) 585
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове