Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална система за спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна
Заглавие на английски: ANNEX to the Proposal of a Council Decision on the conclusion of the Cooperation Agreement on a civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and Ukraine
Дата на документа: 09/10/2012
№ на документ: COM(2012) 569
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове