Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - ПРЕРАЗГЛЕДАНА МНОГОГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА 2013 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) REVISED MULTI-ANNUAL INDICATIVE FINANCIAL FRAMEWORK FOR 2013
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: COM(2012) 581
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове