Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Изпълнение на Програмата за действие на ЕС относно подкрепата за демокрацията във външните отношения на ЕС
Заглавие на английски: JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Implementation of the Agenda for Action on Democracy Support in the EU’s External Relations
Дата на документа: 11/10/2012
№ на документ: JOIN(2012) 28
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове