Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ЦЯЛОСТЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД НА ХЪРВАТСКА, придружаващ документа СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно основните изводи от цялостния мониторингов доклад за готовността на Хърватия за членство в ЕС - {COM(2012) 601 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - COMPREHENSIVE MONITORING REPORT ON CROATIA accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Comprehensive Monitoring Report on Croatia’s state of preparedness for EU membership - {COM(2012) 601 final}
Дата на документа: 10/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 338
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове