Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, от 24 юни 1994 г., по отношение на изготвянето на списък на помирителите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Cooperation Committee set up by the Agreement on Partnership and Cooperation establishing a partnership between the European Communities and their Members States, of one part, and the Russian Federation of the other part, of 24 June 1994 as regards the establishment of a list of conciliators
Дата на документа: 17/10/2012
№ на документ: COM(2012) 593
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове