Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Участие на Европейския съюз в Групата държави срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Participation of the European Union in the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO)
Дата на документа: 19/10/2012
№ на документ: COM(2012) 604
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове