Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 30-ти годишен доклад на Комисията до Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС (2011 г.) - {COM(2012) 599 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT - 30th Annual Report from the Commission to the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities (2011) - {COM(2012) 599 final}
Дата на документа: 19/10/2012
№ на документ: SWD(2012) 346
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове