Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 6 TO THE GENERAL BUDGET 2012 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 23/10/2012
№ на документ: COM(2012) 632
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове