Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНАТА УПОТРЕБА НА ХИМИКАЛИТЕ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON COMMUNICATION ON THE SAFE USE OF CHEMICALS
Дата на документа: 29/10/2012
№ на документ: COM(2012) 630
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове