Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор - {COM(2012) 721 final}{SWD(2012) 401 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the accessibility of public sector bodies' websites - {COM(2012) 721 final}{SWD(2012) 401 final}
Дата на документа: 03/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 402
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове