Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION Amending Regulation (EC) No 723/2009 concerning the Community legal framework for a European Research Infrastructures Consortium (ERIC)
Дата на документа: 03/12/2012
№ на документ: COM(2012) 682
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове