Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци - {SWD(2012) 403 final}{SWD(2012) 404 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - An Action Plan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion - {SWD(2012) 403 final}{SWD(2012) 404 final}
Дата на документа: 06/12/2012
№ на документ: COM(2012) 722
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове