Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty
Дата на документа: 05/12/2012
№ на документ: COM(2012) 725
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове