Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Засилване на сътрудничеството в областта на правоприлагането в ЕС: Европейският модел за обмен на информация (EIXM)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Strengthening law enforcement cooperation in the EU: the European Information Exchange Model (EIXM)
Дата на документа: 07/12/2012
№ на документ: COM(2012) 735
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове