Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз: Девети годишен доклад - (За отчетната 2010 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union: Ninth annual report - (Reporting year 2010)
Дата на документа: 13/12/2012
№ на документ: COM(2012) 749
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове