Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад по напредъка в изпълнението на дейности на съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи (СТИ) през 2011 година - {COM(2012) 758 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Progress Report on the activities of the Joint Technology Initiatives Joint Undertakings (JTI JUs) in 2011 - {COM(2012) 758 final}
Дата на документа: 14/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 430
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове