Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО - {SWD(2012) 437 final} {SWD(2012) 438 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on marine equipment and repealing Directive 96/98/EC - {SWD(2012) 437 final} {SWD(2012) 438 final}
Дата на документа: 17/12/2012
№ на документ: COM(2012) 772
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове