Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Факти и фигуре относно държавните помощи, предоставени от държавите — членки на ЕС - Актуализация 2012 г. - Придружаващ документа към Актуализиран доклад за държавните помощи, предоставени от държавите — членки на ЕС - {COM(2012) 778 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Facts and figures on State aid in the EU Member States - 2012 Update – Accompanying the document State aid Scoreboard 2012 - Update Report on State aid granted by the EU Member States - {COM(2012) 778 final}
Дата на документа: 21/12/2012
№ на документ: SWD(2012) 443
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове