Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващ Предложението за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки - {COM(2013) 71 final}{SWD(2013) 29 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax Analysis of policy options and impacts - {COM(2013) 71 final}{SWD(2013) 29 final}
Дата на документа: 14/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 28
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове