Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите членки през 2011 г. за постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States' efforts during 2011 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities
Дата на документа: 18/02/2013
№ на документ: COM(2013) 85
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове