Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането на Инструмента за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение (2004—2006 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on implementation of the Schengen Facility (2004-2006)
Дата на документа: 12/03/2013
№ на документ: COM(2013) 115
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове