Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Подобряване на храненето при майките и децата в рамките на външната помощ: рамка за политиката на ЕС - {SWD(2013) 72 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enhancing Maternal and Child Nutrition in External Assistance: an EU Policy Framework - {SWD(2013) 72 final}
Дата на документа: 12/03/2013
№ на документ: COM(2013) 141
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове