Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Подготовка за европейските избори през 2014 г.: подобряване на демократичността и ефикасността на тяхното провеждане
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Preparing for the 2014 European elections: further enhancing their democratic and efficient conduct
Дата на документа: 12/03/2013
№ на документ: COM(2013) 126
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове