Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЗАЩИТА НА ПЪТНИЦИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ВЪЗДУШНИЯ ПРЕВОЗВАЧ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - PASSENGER PROTECTION IN THE EVENT OF AIRLINE INSOLVENCY
Дата на документа: 18/03/2013
№ на документ: COM(2013) 129
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове