Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предварителната оценка: Средства, необходими за изпълнение на задачите, посочени в съобщението на Комисията относно създаването на Европейски център за престъпленията в кибернетичното пространство (EC3) - {COM(2013) 173 final}{SWD(2013) 98 final}{SWD(2013) 99 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-Ante Evaluation: Resources needed to fulfil the tasks set forth in the Commission's Communication on the establishment of a European Cybercrime Centre (EC3) - {COM(2013) 173 final}{SWD(2013) 98 final}{SWD(2013) 99 final}
Дата на документа: 27/03/2013
№ на документ: SWD(2013) 100
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове