Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Мониторингов доклад относно подготовката на Хърватия за присъединяване
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Monitoring Report on Croatia's accession preparations
Дата на документа: 26/03/2013
№ на документ: COM(2013) 171
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове