Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж , доброволческа дейност и работа по програми „au pair“ - [ПРЕРАБОТЕН ТЕКСТ] - {SWD(2013) 77 final}{SWD(2013) 78 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the conditions of  entry and residence  of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange,  remunerated and  unremunerated training , voluntary service  and au pairing  - [RECAST] - {SWD(2013) 77 final}{SWD(2013) 78 final}
Дата на документа: 25/03/2013
№ на документ: COM(2013) 151
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове