Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи - {SWD(2013) 73 final}{SWD(2013) 74 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks - {SWD(2013) 73 final}{SWD(2013) 74 final}
Дата на документа: 26/03/2013
№ на документ: COM(2013) 147
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове