Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток през 2011 г. - {SWD(2013) 238 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Operation of the High Flux Reactor in the year 2011 - {SWD(2013) 238 final}
Дата на документа: 03/07/2013
№ на документ: COM(2013) 489
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове