Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an agreement between the European Union and the French Republic concerning the application to the collectivity of Saint-Barthelemy of Union legislation on the taxation of savings and administrative cooperation in the field of taxation
Дата на документа: 30/07/2013
№ на документ: COM(2013) 555
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове