Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на техниките за дистанционно наблюдение и относно използването на финансовите ресурси, предоставени за това по силата на Регламент (ЕО) № 78/2008 на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the remote sensing applications and on the use of the financial resources made available to it under Council Regulation (EC) No 78/2008
Дата на документа: 29/07/2013
№ на документ: COM(2013) 553
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове