Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ВЪВЕЖДАНЕ В ЦИФРОВАТА ЕРА НА ПРАВИЛАТА НА ЕС ЗА ПАКЕТНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - BRINGING THE EU PACKAGE TRAVEL RULES INTO THE DIGITAL AGE
Дата на документа: 09/07/2013
№ на документ: COM(2013) 513
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове