Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Относно отбраната, Придружаващ документа към Съобщението - За по-конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността - {COM(2013) 542 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - On Defence Accompanying the document Communication - Towards a more competitive and efficient defence and security sector - {COM(2013) 542 final}
Дата на документа: 24/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 279
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове