Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2013—2014 г. - {SWD(2013) 411 final}{SWD(2013) 412 final}{SWD(2013) 413 final}{SWD(2013) 414 final}{SWD(2013) 415 final}{SWD(2013) 416 final}{SWD(2013) 417 final}{SWD(2013) 418 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014 - {SWD(2013) 411 final} {SWD(2013) 412 final}{SWD(2013) 413 final}{SWD(2013) 414 final}{SWD(2013) 415 final}{SWD(2013) 416 final}{SWD(2013) 417 final}{SWD(2013) 418 final}
Дата на документа: 16/10/2013
№ на документ: COM(2013) 700
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове