Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 2 КЪМ ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2014 г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Общ разчет за приходната част на бюджета - Раздел I — Парламент - Раздел II — Европейски съвет и Съвет - Раздел III — Комисия - Раздел IV — Съд на Европейския съюз - Раздел V — Сметна палата - Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет - Раздел VII — Комитет на регионите - Раздел VIII — Европейски омбудсман - Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните - Раздел X — Европейска служба за външна дейност
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 2 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2014 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - General Statement of revenue - Section I – Parliament - Section II – European Council and Council Section III – Commission Section IV – Court of Justice of the European Union Section V – Court of Auditors Section VI – European Economic and Social Committee Section VII – Committee of the Regions Section VIII – European Ombudsman Section IX – European Data Protection Supervisor Section X – European External Action Service
Дата на документа: 16/10/2013
№ на документ: COM(2013) 719
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове