Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от Европейския съюз в рамките на Деветата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken by the European Union within the 9th Ministerial Conference of the World Trade Organization (WTO)
Дата на документа: 30/10/2013
№ на документ: COM(2013) 750
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове