Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Системата на Европейските училища през 2012 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The European Schools system in 2012
Дата на документа: 31/10/2013
№ на документ: COM(2013) 714
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове