Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА -Постигане на вътрешния пазар на електроенергия и извличане на максимални ползи от публичната намеса - {SWD(2013) 438 final} {SWD(2013) 439 final}{SWD(2013) 440 final}{SWD(2013) 441 final}{SWD(2013) 442 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention - {SWD(2013) 438 final}{SWD(2013) 439 final}{SWD(2013) 440 final}{SWD(2013) 441 final}{SWD(2013) 442 final}
Дата на документа: 05/11/2013
№ на документ: C(2013) 7243
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове