Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1166/2008 относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи, във връзка с финансовата рамка за периода 2014—2018 г.
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1166/2008 on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods, as regards the financial framework for the period 2014-2018
Дата на документа: 04/11/2013
№ на документ: COM(2013) 757
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове