Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning the allocation of fishing opportunities under the Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Seychelles
Дата на документа: 06/11/2013
№ на документ: COM(2013) 765
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове