Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2013 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз на служба в трети държави
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the weightings applicable from 1 July 2013 to the remuneration of officials, temporary staff and contract staff of the European Union serving in third countries
Дата на документа: 08/11/2013
№ на документ: COM(2013) 772
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове