Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за адаптиране от 1 юли 2013 година на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз - {SWD(2013) 452 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION adjusting, from 1 July 2013, the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Union - {SWD(2013) 452 final}
Дата на документа: 07/11/2013
№ на документ: COM(2013) 770
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове