Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен обзор на растежа за 2014 г. - {SWD(2013) 800 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Annual Growth Survey 2014 - {SWD(2013) 800 final}
Дата на документа: 13/11/2013
№ на документ: COM(2013) 800
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове