Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Годишния обзор на растежа за 2014 г. - ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ПО ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ - {COM(2013) 800 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the 2014 Annual Growth Survey - OVERVIEW OF PROGRESS IN IMPLEMENTING COUNTRY-SPECIFIC - RECOMMENDATIONS BY MEMBER STATE - {COM(2013) 800 final}
Дата на документа: 13/11/2013
№ на документ: SWD(2013) 800
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове