Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА от 15.11.2013 година относно проекта на бюджетен план на ИТАЛИЯ - {SWD(2013) 606 final}
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION on the Draft Budgetary Plan of ITALY - {SWD(2013) 606 final}
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: C(2013) 8005
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове