Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно работен документ за бюджентия план на БЕЛГИЯ - {SWD(2013) 600 final}
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION on the Draft Budgetary Plan of BELGIUM - {SWD(2013) 600 final}
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: C(2013) 8000
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове