Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно работен документ за бюджентия план на НИДЕРЛАНДИЯ - {SWD(2013) 609 final}
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION on the Draft Budgetary Plan of THE NETHERLANDS - {SWD(2013) 609 final}
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: C(2013) 8008
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове