Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Пети доклад относно изпълнението от страна на Република Молдова на Плана за действие за либерализиране на визовия режим
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Fifth Report on the implementation by the Republic of Moldova of the Action Plan on Visa Liberalisation
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: COM(2013) 807
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове