Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПРОЕКТИ НА БЮДЖЕТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЕВРОЗОНАТА ЗА 2014 Г.: ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА БЮДЖЕТНАТА СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - 2014 DRAFT BUDGETARY PLANS OF THE EURO AREA: OVERALL ASSESSMENT OF THE BUDGETARY SITUATION AND PROSPECTS
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: COM(2013) 900
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове